ptt

A continuació t’oferim tota la informació sobre el Pla de Transició al Treball (PTT)

Què és el PTT?

És un programa formatiu per proporcionar formació en un àmbit professional a joves que han finalitzat l’ESO sense graduar.

A qui s’adreça?

A nois i noies joves, d’entre 16 i 21 anys, que no tenen el GESO (Graduat en Educació Secundària Obligatòria) i volen formar-se en una professió.

Què trobaràs?

Assessorament i pla d’atenció personalitzat • Orientació personal i recursos per a la inserció laboral i educativa • Formació general i formació professional en un perfil específic.

Quina durada té?

Un curs escolar (setembre a juny).

Qui l’organitza?

El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Cambrils.

Què s’obté en acabar el PTT?

Certificació de la formació rebuda i de les competències professionals adquirides. • Reconeixement de la formació en la realització de les Proves d’Accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà.

Descarrega el tríptic informatiu»