L’Institut Escola d’Hoteleria i Turisme de Cambrils va ser constituït com a centre públic l’any 1987 segons Decret del 17 de novembre de l’any 1989, i publicat al D.O.G.C. núm. 1220. Fins aquella data i des de l’any 1983 fou l’extensió de l’I.F.P. Ramon Berenguer IV.

Des de l’any 1983 ha vingut desenvolupant les tasques de formació als nivells de 1er. i 2on. Grau de Formació Professional en les especialitats d’Hoteleria, Administració Hotelera i Agència de Viatges.

Actualment s’imparteixen tots els Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior de la família d’Hoteleria i Turisme, dos cicles de Grau Mitjà de la família d’Indústria Alimentària i formació de Nivell 1, concretament un PQPI de Cuina i Serveis i un altre de Comerç.

L’Escola és, sense dubte, un centre amb una identitat pròpia i construït a través d’un projecte comú, articulat des de l’àmbit educatiu i laboral, marcat per les tendències turístiques i un món hoteler innovador.

Aquest projecte aglutina pensaments i idees, a més d’una voluntat de servir al món turístic i hoteler, cada cop més exigent, amb la demanda de qualitat. És construeix a partir de diversos ítems com són la interculturalitat, educació integral, el treball del professorat en equip i la col·laboració amb el sector empresarial.

La vida en el centre sota una composició social establerta pel claustre de professors, les famílies (AMPA), alumnat, PAS i la gestió de la direcció que enriqueix les relacions socials, basades en el respecte i la tolerància.

La Costa Daurada ens ha aportat noves tipologies culturals amb la interculturalitat de l’alumnat, valors que complementen la seva formació professional i personal. Aquest fet afavoreix l’interès i el respecte per les cultures més allunyades i desenvolupa aptituds socials i humanes.

Si ens fixem en l’educació integral, tenim una sèrie d’elements transversals com és la nostra presència en l’entorn col·laborant amb entitats púbiques i amb presència de l’alumnat en congressos, esdeveniments turístics i del món de la restauració.

Cal remarcar l’acció tutorial amb l’atenció als alumnes des del punt de vista individual i de grup, amb una orientació acadèmica, personal i professional.

Totes aquestes accions es desenvoluparan sota la cultura de la Qualitat i Millora Contínua, que s’organitza mitjançant processos certificats per la Norma ISO 9001:2008, i amb la definició d’objectius i activitats concretes sota la planificació del Pla Estratègic de l’Escola.

Instal·lacions

L’INS Escola té tres edificis

drassanes

DRASSANES

És l’edifici més característic.

Planta baixa: taller de restaurant de clients externs i aula-taller de restaurant d’alumnat, cuines , economat, pastisseria, aula-cafeteria d’alumnat i aula demostrativa.

1ª planta : aula Magna i aules.

2na planta: Aula d’informàtica i aules.

mestral

MESTRAL

Una sola planta.

Acull 3 aules de pastisseria , 1 aula d’elaboracions de productes alimentaris, i una aula-taller polivalent de pràctiques.

thalassa

THALASSA

Edifici on s’ubica la recepció i consergeria, la secretaria, sala de professorat i aules.