L’Escola d’Hoteleria i Turisme de Cambrils, dins del marc del compromís amb l’entorn, us presenta la seva Carta de Serveis.

L’Institut és un centre amb gairebé trenta anys d’història amb el compromís de formar alumnes en les famílies professionals d’hoteleria i turisme i d’indústries alimentàries.

La plantilla de l’escola està constituïda per professors i professores amb formacions, experiències i habilitats molt variades, la qual cosa aporta una diversitat professional que enriqueix l’educació dels alumnes a la vegada que aporta una formació integral pel seu futur laboral. Així els alumnes no només reben classes pràctiques en totes les àrees del cicles formatius que cursen, sinó que també es formen en diversos idiomes, en aspectes relatius a seguretat alimentària, administració d’establiments, gestió de les mercaderies, formació laboral, emprenedoria, costos de producció….

A més a més del compromís pedagògic descrit anteriorment, el centre sempre ha estat molt integrat amb el seu entorn de tal forma que les relacions amb les empreses, les administracions, organitzacions sense ànim de lucre, institucions innovadores…sempre han estat molt intenses i han comportat sinergies molt importants.

Amb la Carta de Serveis actual volem donar un pas més amb el compromís amb el nostre territori i els seus agents socials i administracions i oferir el potencial creatiu, innovador, tècnic i professional dels nostres alumnes i professors per poder desenvolupar projectes inclosos dins els serveis que es descriuen a continuació.

Per poder portar a terme les actuacions ha estat creat el Servei d’ Innovació i Transferència del Coneixement.

DESCARREGA EL DOCUMENT»