turisme

El Departament de Turisme de l’Escola d´Hoteleria i Turisme de Cambrils està format per un equip de professors, tots ells professionals del sector, que gràcies als seus   coneixements tècnics i pràctics desenvolupats en les diferents experiències tant en el món docent com en el món de l’empresa privada aporten a l´ alumnat una formació teòrica pràctica.

El Departament de Turisme col·labora estretament amb entitats públiques ( Patronats de Turisme, Departament d´Ensenyament, Ajuntaments, Universitats, etc..) i privades ( proveïdors, hoteleria&, cuina, Associacions d´hoteleria, etc) organitzant activitat on col·laborem i participem fent una pràctica real dels continguts teòrics.

Els actes organitzats pel departament de turisme amb col·laboració amb altres departaments de l´escola durant el curs són molt variats.

Un equip de professors que aporten a l’alumnat una formació teòrica pràctica de primer nivell

turisme2

PROFESSORAT

  • Lourdes Torres Gallego
  • Carme Papió Ortoneda
  • Encarna Sans Barbera
  • Germà Aguilera Herrero
  • Meritxell Sanabra Segarra
  • Mercè Lopez Besora
  • Suny Bou Balaguer
  • Francesc Papió Aznar
  • Lluis Vila Miquel
  • Ricard Aragonès Pascual